سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داریوش والی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی کلاهدوزان – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

رسوبگذاری یک مشکل همیشگی در بنادر رودخانه های جزر و مدی و نیز در خورها بوده است. اختلاف چگالی در طول ورودی بندر، یک نیروی محرک برای جریان های چگال به داخل بندر است. یک وسیله جدید و مؤثر برای کاهش و جلوگیری از رسوبگذاری مواد ریزدانه در بنادر رودخانه ای در شرایط جزر و مدی، دیوار انحراف جریان می باشد. ادعا می شود که کاهش در نرخ رسوبگذاری در ورودی حوضچه بندر پس از احداث این دیواره ایجاد می گردد. در این مقاله ابتدا مدل عددی سه بعدی مورد نظر با استفاده از داد ه های آزمایشگاهی جریان، کالیبره شده و سپس پدیده رسوبگذاری در بندر، در حضور دیوار انحراف جریان ، بصورت کیفی بررسی شده است.