سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر صفرزاده – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد عمران- آب، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – دانشیار سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جریان در آبگیرهای جانبی که رودخانه و کانال را به هم وصل می کنند، آشفته بوده و دارای الگوی کاملا سه بعدی (۳D) است.گرادیان فشار جانبی موجود در محل آبگیر باعث تشکیل نواحی با ویژگیهای خاصی می شود که از آن جمله می توان به تشکیل صفحه برشی تقسیم کننده جریان با سطح متغیر در عمق، جدائی جریان، گردابه ها و نواحی با بازگشت جریان اشاره کرد. مدلهای فیزیکی به خاطر پیچیدگی جریان و همچنین تاثیرات ناشی از مقیاس، به تنهایی قادر به ارائه درک روشنی از فیزیک حاکم بر این مساله نمی باشند و برای داشتن درک صحیح از فیزیک حاکم بر میدان، لازم است این پدیده بصورت عددی در کنار مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی بررسی شود. در این مقاله با استفاده ازنرم افزار Fluent میدان جریان سه بعدی برای آبگیر جانبی واقع در یک مسیر مستقیم بصورت عددی و با استفاده از مدل آشفتگی k-( استاندارد حل شده است. مقایسه نتایج حاصله با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که این مدل قابلیت پیش بینی الگوی سه بعدی مزبوررا دارد ولی ابعاد گردابه ایجاد شده در داخل آبگیر،کوچکتر از ابعاد اندازه گیری شده است