سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی کلاهدوزان – استادیار، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود انتظاری – دانشجوی دکتری، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کانالهای دسترسی به بندر برای تامین عمق آبخور در ناحیه کم عمق ساحلی در بستر دریا حفر می شوند. برای مطالعه رسوبگذاری در این کانالهااز مدلسازی عددی دو بعدی قائمدر مختصات سیگما از روش حجم محدوداستفاده شده است. جهت مدلسازی برخاست رسوبات از بستر روابط مختلفی مورد استفاده قرار گرفته و در مدل توسعه داده شده وارد شده است. نتایج مدل توسعه داده شده با اندازه گیری های آزمایشگاهی در حالت با و بدون حضور امواج کوتاه، مقایسه و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.