سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی پاک – دانشیار گروه ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ته
علی قاسمی – دانشجوی دکترای ژئوتکنیک، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

تراکم دینامیکی یکی از روشهای بهسازی زمین است که در دامنه وسیعی از انواع خاکها و مصالح دانه ای قابل اجرا می باشد. علی رغم کاربرد گسترده این روش، اساس طراحی آن هنوز تجربی و یا نیمه تجربی است و فرایندهای درگیر در مساله بطور کامل مشخص نمی باشد. در این مطالعه یک برنامه اجزاء محدود دینامیکی کاملا همبسته به منظور روشن کردن ابهامات در پروسه تراکم دینامیکی و پیش بینی میزان کرنشها و تغییر مکانهای ایجاد شده در زمین، تعیین عمق و درجه بهبود و همچنین محاسبه تغییرات فشار آب حفره ای در حین عملیات در خاکهای اشباع بکار گرفته شده است. این مدل می تواند به عنوان ابزاری جهت طراحی پروژه های بهسازی باروش تراکم دینامیکی بکار رود.