سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد نبی الله دادی – مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو
مرتضی کلاهدوزان – مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو

چکیده:

خلیج بوشهر یکی از بنادر مهم از نظر سیاسی و اقتصادی به شمار می رود. با توجه به طبیعت پیچیده و سوابق رسوبگذاریهای شدید در این بندر، مطالعات مدلسازی این بندر مورد نظر قرار گرفت. در این مقاله از یک مدل دو بعدی افقی برای مدلسازی عددی محدوده مورد مطالعه استفاده شده است. منقطع سازی معادلات به روش تفاضلهای محدود بر روی شبکه منظم می باشد. شرایط مرزی برای مدل محلی از مدل واسطه که بنوبه خود شرایط مرزی را از مدل منطقه ای تحصیل نموده است، بکار گرفته است. با توجه به طبیعت پیچیده و وسعت خلیج فارس، مسئله کالیبراسیون مدل از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. برای کالیبراسیون مدل اندازه گیری های میدانی انجام شده برای پارامترهای هیدرودینامیک استفاده شده است. مقایسه نتایج اندازه گیری شده و نتایج حاصل از مدل عددی نشان دهنده توافق مناسبی بین این دو دسته نتایج می باشد.