سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک شریفی همدانی – دانشگاه علم و صنعت ایران
علی صدر – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

به منظور پیش بینی توزیع پتانسیل مغناطیسی برداری و جریان گردابی ناشی از تحریک پالسی در ازمون غیر مخرب فلزات از یک مدل عددی اجزا محدود مبتنی بر روش باقیمانده های وزنی استفاده شده است. این مدل عددی از لحاظ کمی با یک مدل تحلیلی مبتنی بر تبدیل لاپلاس معکوس در حوزه زمان مقایسه می شود. مبنای مقایسه یک سیم نامحدود جریان پله واحد است که بر بالای یک نیم فضا از آلیاژ آلومینیم معلق می باشد. نتایج مدلسازی عددی رد اعمال مختلف دارای تطبیقی عالی با مدل تحلیلی بوده و صحت این مدل را بعنوان تکنیکی مطمئن در ازمون غیر مخرب مواد برای تحلیل عیوبی با اشکال دلخواه، به اثبات می رساند.