سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شاهرخ زندیه وکیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده م
رضا ابراهیمی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله بصورت عددی شبیه سازی دو بعدی جریانداخل یک حفره راست گوشه در رژیم جریان لغزشی انجام گرفته است. از تئوری Basset بمنظور محاسبه سرعت لغزشی روی دیواره استفاده شده است. کد محاسباتی مورد استفاده از روش سیمپل و شبکه مجتمع جهت حل میدان جریان استفاده می کند. بمنظور حصول اطمینان از صحت عملکرد کد محاسباتی مساله جریان کاملاً توسعه یافته در کانال دو بعدی مدلسازی شده و نتایج آن با نتایج مرجع مقایسه شده است که از دقت مناسبی برخوردارمی باشد.