سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام صادق زاده پراپری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
حمید مهدیقلی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق مدلسازی عددی حرکت زیرسطحی SUT-2 و بدست آوردن نیروهای وارد بر زیرسطحی است. زیرسطحی SUT-2 یک زیرسطحی تحقیقاتی است که با فرم بدنه مایا در آزمایشگاه مهندسی دریای دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف در دست طراحی و ساخت می باشد. بدین منظور حرکت بدنه بدون حضور سطح کنترلی در سرعتهای متفاوت و همچنین در زوایای مختلف مدلسازی و مورد بررسی قرار گرفته است. مدلسازی بدنه و شبکه بندی آن در نرم افزار گمبیت انجام گردید. شبکه ایجاد شده ساخت یافته بوده و از روش ترکیبی استوانه ای – کروی جهت شبکه بندی استفاده شده است. پس از تعیین شرایط مرزی مناسب، مدل ایجاد شده در نرم افزار فلوئنت تحلیل و نتایج استخراج گردید. نتایج جهت استفاده در شکل بدنه های مشابه و همچنین معتبرسازی، بی بعد گردیده و ضرایب هیدرودینامیکی بدنه استخراج گردیده است.