سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدابراهیم اعلمی آل آقا – استادیار دانشگاه رازی، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک کرما
سعید علی – استادیار دانشگاه رازی، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک کرما

چکیده:

در این مقاله مدلسازی عددی فرایند تخت شدن قطرات ریز مذاب ( در حد چند میکرومتر) در برخورد به سطوح صلب بکمک نرم افزار LS-Dyna صورت گرفته است. در این روش از المانهای پوسته دو بعدی تقارن محوری برای مدلسازی ذره و سطح صلب استفاده شده است و مدل رفتار ماده Null و معادله حالت می گرونایزن برای شبیه سازی رفتار ذره مذاب بکار رفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی عددی انجام شده با نتایج سایر محققین مقایسه گردیده و مشاهده شده است که قطر ناحیه تخت شده ذره، ارتفاع آن و مدت زمان تخت شدن ذره همخوانی مناسبی با نتایج سایر محققین دارد.