سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی هاشمی – پژوهشگاه نیرو-گروه مکانیک
همایون کنعانی –
محسن طاهری – نیروگاه گازی آبادان

چکیده:

گازهای خروجی از محفظه توربین واحدF9Eنیروگاه وارد محفظه اگزوز شده که مخروطی اگزوز و صدا خفه کن در این بخش واقع شده اند. برای تهویه هوای داخل محفظه اگزوز و خنک کاری بدنه آن از یک فن محوری ۶ پره ای باقطر ۹۰۰ میلی متر و دبی ۱۰m3/s استفاده شده است. در اثر ایجاد جریان هوا، هوای گرم داخل محفظه اگزوز بمرور تخلیه شده که این امر باعث خنک کاری مجموعه می گردد. با ادامه کار سیستم، دمای هوای داخل محفظه بالا رفته و این امر به مرور زمان کارایی بهینه سیستم تهویه را مختل م ینماید. بالا رفتن دما باعث افزایش دمای مجموعه سیستم تهویه شده وآسیب جدی به آلات دقیق اندازه گیری و تجهیزات موجود در محفظه اگزوز وارد می نماید. در این مقاله بررسی می شود که آیا انتخاب این فن از لحاظ تامین دبی و غلبه بر افت فشار سیستم درست صورت پذیرفته و در محدوده عملکردپایداری خود کار م یکند؟ برای این منظور از نرم افزارMulti Wing برای صحت درستی انتخاب فن و برای مدلسازی آناز نرم افزارGambitو بمنظور حل عددی آن ازFluent استفاده شده است. نهایتاً بمنظور صحه گذاری بر نتایج حل عددی، استقلال حل از شبکه محاسباتی نیز مورد بررسی قرار گرفت.