سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آتوسا سادات عربانیان – پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی ، اوین ، تهران
رضا مسعودی – پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی ، اوین ، تهران

چکیده:

نوسانگر پارامتریک نوری مرئی بر پایه تطبیق فازی نوع دوم در کریستالهای BBO توصیف و با استفاده از مدل عددی آستانه نوسان برای سیستم دو کریستالی محاسبه می گردد . محاسبات نشان می دهد که آستانه نوسان سیستم دو کریستالی کمتر از سیستم تک کریستالی است . سیستم BBO OPO دو کریستالی با پمپ ۳۵۵ نانومتر می تواند به طور مؤثر برای تولید تابش همدوس قابل تنظیم در مرئی و مادون قرمز نزدیک بکار رود