سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیدرضا صباغ یزدی – عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رزیتا صفاهیه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشکده عمران دانشگاه صنعت

چکیده:

در این مقاله ابتدا مروری بر مزایای استفاده از سرریزهای پلکانی و فیزیک جریان در این سرریزها صورت گرفته و سپس تحلیل جریان به موازات شیب سرریز پلکانی ( skimming flow) با استفاده از معادلات آب های کم عمق در شیب انجام شده است. معادلات حاکم با روش حجم محدود( رئوس سلول همپوشان) بر روی شبکه مثلثی بی ساختار حل شده اند. روابط تجربی جهت مدلسازی ورود هوا به جریان، توزیع سرعت، نقطه ورود هوا به جریان و توزیع غلظت هوا در عمق به طور همزمان با تحلیل پارامترهای جریان محاسبه شده اند. نتایج حاصل با نتایج یک مدل آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. در انتها مناسبترین روابط تجربی برای مدلسازی ورود هوا به جریان فوق بحرانی در سرریزهای پلکانی انتخاب گردیده است.