سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهار فیروز آبادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف تهران، ایران
علی تمایل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف تهر
محسن نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف تهر
آیدین نبوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف تهر

چکیده:

شامل نواحی سیرکولاسیون بالامعمولا در حوضچه های رسوب گذار به وجود می آید. این پدیده باعث ایجاد اتصال کوتاه، افزایش نواحی مرده، بالا بردن میزان اختلاط و ممانعت از ایجاد بستری ارام جهت رسوب گذاری می شود. موارد ذکر شده، ضمن تاثیر در یکدیگر ، همگی بازده حوضچه را کاهش می دهند. همواره سعی بر این است که بهنحوی فضاهای مرده کاهش داده شود تا بازده حوضچه افزایش یابد. یکی از راههای بررسی و مقایسه بازده حوضچه ها رسم منحنی FTC آنها می باشد. در این مقاله ضمن معرفی کلی روش ترسیم منحنی FTC با استفاده از مدل تلاطم RNG k-e در تعیین میدان جریان و غلظت، اثرات محل ورود سیال به حوضچه بر راندمان بررسی شده اس. همچنین به طریق مشابه تاثیرات وجود یا عدموجود بافل ورودی و همچنین ارتفاع آندر حوضچه های اولیه مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج نشان داده اند که در مدل مورد مطالعه وجود بافل ورودید مثمر ثمر نبوده و باعث کاهش بازده حوضچه می شود.