سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدتقی شروانی تبار – استادیار، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی
مرتضی سعیدی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، دانشکده فنی

چکیده:

این تحقیق یک کار عددی با استفاده از یک کد CFD تجاری (Fluent) برای جریان های کاویتاسیون در اطراف یک هیدروفویل می باشد. مدلسازی روی ایرفویل دو بعدی NACA0012 انجام گرفته و سیال از دو فاز مایع و بخار آب تشکیل شده است. پدیده کاویتاسیون هم در حالت پایدار و هم درحالت ناپایدار مطالعه شده است. مدل توربولانس مور استفاده k-e-RNG است.این مدل توربولانس برای محاسبه جریان های چرخشی مناسب است. نتایج بدست آمدهحاکی از توانایی کد فوق در محاسبه کاویتاسیون روی هیدروفویل ها می باشد. با توجه به امکان تحلیل جریان چرخشی با استفاده از مختصات مرجع چرخان در این کد CFD می توان توربین های مختلفرا نیز مدلسای نمود.