سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجیدرضا شاه حسینی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
علی حاجیلوی بنیسی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر راد – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله عملکرد توربین های جریان شعاعی مورد استفاده در موتورهای توربوچارجری مدل شده است . دراین تحلیل با استفاده از معادلات حاکم بر جریان توربین و مدلسازی افتهای مختلف منحنی های مشخصات رفتاری توربین در شرایط دائمی بدست آمده است . دراین مدلسازی دبی جریان و نسبت فشار و راندمان جزء مجهولات مدلسازی می باشد . لذا مدلسازی فوق امکان پیش بینی رفتار توربین شعاعی وتهیه منحنی های عملکردی آن را فراهم می آورد . از طرفی در آزمایشگاه توربوچارجر با انجام آزمایش بر روی توربین در شرایط گوناگون و اندازه گیری کمیتهای اصلی جریان منحنیهای عملکردی توربین بدست آمده است . نتایج مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده و نشان می دهد که نتایج مدلسازی از دقت مناسبی بر خوردار است . در انتها میزان حساسیت بازده به ازاء تغییر یک درصدی کمیتها مشخص شده و نشان داده شده است که حساسیت بازده به تغییرات دما شدید تر از فشار می باشد . همچنین عدم قطعیت نتایج تجربی تعیین گردیده و نشان داده شده است که با افزایش نسبت فشار عدم قطعیت بازده کاهش می یابد .