سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا جلالی – دانشجوی دکترای مهندسی آب، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس افشار – استاد دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در شرایط فعلی با توجه به وجود روشهای مختلف شبیه سازی در مسائل مهندسی، نیاز به یافتن روشهای جدیدی که علاوه بر تشریح سیستمهای پویای پیچیده، برای کاربرد سادگی و آسایش بیشتری در مدلسازی ایجاد نماید، احساس می گردد. سیستمهای پویا، یک روش شبیه سازی شی گرا بر پایه روابط بازخور می باشد. افزایش سرعت ایجاد یک مدلف امکان توسه گروهی مدلها و قابلیت و سادگی اصلاح مدل در واکنش به تغییرات سیستم، این روش را نسبت به روشهای مرسوم تحلیل سیستم در مدلسازی عملکرد مخازن بسیار جذاب تر نموده است. در این مقاله با استفاده از روش سیستمهای پویا، عملکرد یک مخزن برقابی به صورتکامل مدلسازی شده و با نشان دادن قابلیت های مددل مدکور، جهت بررسی نتایج، مطالعه موردی بر روی سد تنگ معشوره در سر شاخه های کرخه انجام شده است.