سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا متقیان – مرکز تحقیقات نیرو – بخش نیروگاه
سیدغلامرضا اعتماد – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی شیمی
آزیتا سعیدی نیا – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در نیروگاهها با سیستم خنک کن خشک هلر معمولاً فرآیند چگالش بخار خروجی از توربین در چگالنده تماس مستقیم از نوع پاششی انجام می گیرد .
در روشهای مختلف چگالش مستقیم بخار توسط آب پارامترهای متعددی از قبیل مسافت طی شده قطره، قطر متوسط قطرات، نوع جریان پاششی در نازلها، اختشاش فیلم آب، وجود گازهای غیر قابل چگالش، شکل هندسی نازلها و سایر عوامل بر عملکرد حرارتی و ضریب انتقال حرارت آن تأثیر فراوان دارند که تحلیل آن را بسیار پیچیده می کنند . لذا در این تحقیق با انتخاب پاشش آب بصورت جت بعنوان الگوی جریان و با در نظر داشتن فرضیات مناسبی جهت ساده سازی تحلیل، مدلی مناسب در ارتباط با انتقال حرکات چگالش در شرایط پاشش عمودی آب ارائه می شود . بر اساس مدل حاضر رابطه تحلیلی جهت محاسبه تغییرات ضخامت لایه مایع شده و عدد ناسلت متوسط در طول فیلم آب بصورت توابعی از پارامترهای عدد پکلت، عدد جاکوب و عدد گراویتی پیشنهاد شده است .