سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خلیل خلیلی – استادیار گروه مکانیک ، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند
جواد ارگیان – مربی گروه مکانیک ، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند
حامد حامدی – مربی گروه مکانیک ، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند
ملیحه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

زعفران به عنوان گرانترین محصول کشاورزی و ادویه جهان یکی از مهمترین محصولات صادرات غیر نفتی کشور ما به شمار می رود . سرزمین پهناور ایران قطعاً بزرگترین تولید کننده زعفران جهان است . اما به دلیل بهره گیری از روشهای سنتی جهش قابل توجهی در فرآوریProcessing آن صورت نگرفته و این امر موجب گردیده تا قدرت رقابت اقتصادی زعفران ایران در بازارهای جهانی کاهش یابد . یکی از مهمترین و مشکلترین قسمتهای فرآوری، مرحله جداسازی کلاله گل از سایر اجزاء می باشد . در این پژوهش به بررسی و تحلیل مرحله ردیف سازی، که از بخشهای مکانیزه کردن جداسازی است پرداخته می شود . یکی از روشهای ردیف سازی استفاده از کانالی است که در انتهای آن یک فن قرار گرفته است . برای بررسی و تحلیل امتداد گل در هنگام سقوط در داخل کانال هوا، غنچه زعفران با استفاده از نرم افزار Gambit مدلسازی گردید و سپس برای تحلیل از نرم افزار Fluent بهره گرفته شد .