سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

انوشیروان رشیدیان فر – استادیار گروه مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد
حامد یزدانی نژاد – کارشناس ارشد گروه مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد
اردشیر فرشیدیان فر – مربی گروه مکانیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در این مقاله پس از بررسی نتایج مدلسازی خطی دسته موتور هیدرولیکی نمونه، به استخراج معادلات غیرخطی مدل می پردازیم . بدین منظور بسیاری از پارامترهای غیرخطی سیستم را در جهت تکمیل مدل خطی شناسایی و تعریف کرده ایم . مدل توانایی توجیه رفتار غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی را، در فرکانسهای گسترده منابع تحریک، داراست . مدل حاضر اصلاح ارزشمندی بر مدلهای موجود با بکارگیری کامل پارامترهای غیرخطی سیستم می باشد . شبیه سازی دینامیکی سیستم در محیط Simulinkو نرم افزار MATLAB 6.5 ، و شناسایی مشخصه های ارتعاشی سیستم در نرم افزار ANSYS 7.0 انجام شده است