سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یزدان نجفی صارم – دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد پشتان – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله روش شناسایی جعبه سیاه ژنراتور سنکرون با استفاده از مدل وینر مبتنی بر شبکه عصبی و دادههای وصل – خط صورت پذیرفته است . نتایج حاصل از اعمال روش بر روی ژنراتور شبیه سازی شده و همچنین میکرو ژنراتور واقعی قابلیت روش را نشان داده است . داده های مورد نظر برای شناسایی با اعمال ترکیبی از نویز سفید پله و سیگنالPRBSبه ورودی تحریک ژنراتور اعمال شده است و سیگنالهای توان مفید و ولتاژ ترمینال به عنوان خروجی ژنراتور در نظر گرفته شدهاند