سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید معاونیان – استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه مکانیک – دانشکده مهندسی – دانش
مرتضی گیوزاده – کارشناس ارشد گروه مکانیک – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی
پوریا نعیمی امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی

چکیده:

در این پژوهش یک سیستم موقعیت یاب سرو الکتروهیدرولیک به صورت غیر خطی در محیط SIMULINK مدلسازی شده است . سپس با استفاده از مفاهیم عیب یابی بر اساس مدل، باقیمانده های ٣ متغیر سیستم که براحتی قابل اندازه گیری می باشند، بدست آمده است . سپس روشهای تحلیل آماری به منظور تولید پارامترهای مفید جهت استفاده در فضای باقیمانده های جهتی به کار برده شده است . در انتها نیز عیب یابی با کمک بردارهای باقیمانده های جهتی صورت گرفته است . نتایج بدست آمده دارای دقت خوبی بوده و قابلیتهای بالای روشهای عیب یابی بر اساس باقیمانده های جهتی را نشان می دهد .