سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاهرخ شاه حسینی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
احدرضا قلی قائم – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
محمدتقی صادقی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

فرآیند جذب گاز مایع یکی از فرآیندهای مهم جداسازی در صنایع شیمیائی می باشد که در جریان آن بعضی از اجزاء فاز گاز در تماس با فاز مایع بداخل آن نفوذ می کنند . تاکنون مدل های محدودی دراین زمینه ارائه شده است و در اکثر آنها فرآیند بصورت جذب فیزیکی بوده و تنها در یک مورد جذب همراه ب ا واکنش شیمیائی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و عدم وجود یک مدل کلی برای فرآیندهای جذب همراه با واکنش شیمیائی سعی شده است تا مدلی ارائه شود که علاوه بر جذب فیزیکی در برگیرنده فرآیندهای جذب همراه با واکنش شیمیائی نیز باشد . در این مدل از فاکتور افزایش انتقال جرم برای اجزائیکه واکنش شیمیائی باعث افزایش انتقال جرمشان می شود استفاده شده و برای اجزائی که واکنش تاثیری در جذبشان ندارد از جذب فیزیکی استفاده شده است.
در این تحقیق جهت بررسی نتایج مدل، فرآیند جذب همزمان دی اکسید کربن و آمونیاک توس ط محلول کربنات آمونیوم شبیه سازی شده است و نتایج حاصل از مدل تئوری با نتایج عملی از برج پرشده مقاسیه گردیده و توافق خوبی بین داده های تئوری و تجربی حاصل شده است.