سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس افشار – استاد گروه آب دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
زینب تکبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بمنظور تامین ایمنی سد در فرآیند طراحی سرریزها، نیاز است که فرآیند روندیابی در سرریز سدها یطور دقیق شبیه سازی شود. از جمله سرریزهایی که در دهه اخیر مورد استفاده چندین کشور بزرگ دنیا قرار گرفته است، فیوزدریچه ها میباشند. از اثرات نصب فیوزدریچهها برروی سرریز آزاد سدها، بسیار متفاوتتر و پیچیدهتر شدن فرآیند روندیابی نسبت به سرریزهای بدون دریچه میباشد. علاوه بر آن فرآیند روندیابی در مخازن دارای سرریز مجهز به فیوزدریچهها تاثیری به مراتب بیشتر از مخازن دارای سرریز آزاد دارد که صرف نظر کردن از آن میتواند بطور کلی درصد زیادی از ایمنی سد را بخطر بیاندازد. در این مقاله فرآیند روندیابی در مخازن دارای سرریز مجهز به فیوزدریچه ها شبیه سازی و سپس با چند ترکیب نمونه از آنها نشان داده شده است. برای تائید بیشتر نتایج، فرآیند روندیابی بدون در نظرگیری فیوزدریچههای نصب شده نیز صورت گرفته که مقایسه هیدروگراف خروجی حاصل از آن با حالتی که اثر نصب آنها در فرآیند روندیابی شبیهسازی شده باشد، بطور واضح اهمیت این موضوع را نشان میدهد