سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدحسین دباغیان – رییس موسسه توسعه فناوری نخبگان
روح الله استیری – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی و کارشناس سرمایه گذاری موسسه توسعه فناوری ن
عین الله کشاورز ترک – کارشناس موسسه توسعه فناوری نخبگان
عبدالمجید مرشدی – کارشناس موسسه توسعه فناوری نخبگان

چکیده:

سرمایه گذاری مخاطره پذیر در میان کشورهای مختلف با توجه به مرحلة سرمایه گذاری، حوزه سرمایه گذاری و منطقة جغرافیایی متفاوت است . نوع حمایتی فعالیتهای سرمایه گذاری و تأمین مالی صندوقهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر در کشورهای پیشرفته متناسب با زیر ساختها و امکانات با شیو های متفاوت آغاز گردیده است . در کشور ما که در مراحل اولیه این نوع سرمایه گذاری می باشیم ، نیاز به ارائه این مدلهای کاربردی حمایتی احساس می شود . مقالة حاضر به بررسی و تبیین مدلی حمایتی در قالب یک مطاله موردی جهت شفاف سازی مراحل سرمایه گذاری می پردازد . همچنین به منظور زمینه سازی جهت راهبری این صنعت در کشور، رویکرد اسلامی آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است که اجرای آن در ایران در چارچوب » مشارکت « امکانپذیر می باشد . با توجه به مشکلات فراروی تعیین ارزش دانش فنی و مالکیت معنوی طرحها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، این مدل مشکلات مربوط به مالکیت معنوی طرحها و دغدغه خروج سرمایه گذار حمایتی ( مثل ارگانهای دولتی و …) را نیز بر طرف نموده است .