سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهسا کیوان بهاری – دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
فرزام فرهمند –

چکیده:

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که مورفولوژی استخوان بستگی به بارهای مکانیکی وارد به آن دارد، فرآیندی که این وابستگی را کنترل می کند " نوسازی " نامیده می شود. با توجه به پیروی استخوان از اصول بهینه سازی، در این مقاله از روش بهینه سازی ساختاری Level Set برای مدلسازی همزمان فرآیند های نوسازی داخلی و خارجی استخوان پروکسیمال فمور استفاده شده است. همچنین برای بررسی اثر وجود تخلخل و در نتیجه دانسیته ظاهری متغیر در شکل استخوان اسفنجی مدلساری ها در دو مرحله، مرحله اول با فرض دانسیته ثابت و مرحله دوم با فرض دانسیته متغیر برای استخوان، انجام شده است که نتایج حاصله نشاندهنده یکسان بودن تقریبی هندسه خارجی استخوان و تفاوت قابل ملاحظه ای در هندسه داخلی و وزن آن در دو مرحله مدلسازی است. در نهایت برای اثبات درستی روش، نتایج حاصله با نتایج تجربی حاصل از تصویربرداری اشعه ایکس و برخی از مقالات ارائه شده در این زمینه مقایسه شده است.