سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهرام غلامی نژاد – مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمد حقیقی پراپری – مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
نادر راحمی – مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سمیه اللهیاری – مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

ترکیب مونواکسید کربن و هیدروژن که به عنوان گاز سنتز شناخته می شود به عنوان خوراک اولیه، د رتولید محصولات متنوعی چون سوخت مایع و آمونیا و … کاربرد دارد. تکنیکهای مختلفی برای تولید گاز سنتز وجود دارد. یکی از این تکنیکهاریفورمینگ خشک است که در آن دو ترکیب دی اکسید کربن و متان به گاز سنتز تبدیل می شوند دی اکسید کربن به عنوان یکی از عوامل تخریب محیط زیست و متان به عنوان اصلی ترین جزء گاز طبیعی به مقدار فراوانی در جهان وجود دارند. بنابراین اهمیت ریفورمینگ خشک در تبدیل کردن دی اکسید کربن و فراوانی مواداولیه و نیز کاهش هزینه تولید گاز سنتز نسبت به سایر روشهاست این مقاله در مورد مدلسازی و بررسی ترموسینیتیکی ریفورمینگ متان به گاز سنتز در حضور دی اکسید کربن در بستری از کاتالیست پلاتی ( درحدود ۴۰۰ گرم) در درون راکتور پلاگ، در گستره دمایی ۱۲۰۰-۷۰۰K و فشار متفاوت ۱ و ۱۰ بار و با نسبت های متفاوت دی اکسید کربن به متان که با استفاده از نرم افزار CHEMKIN 4.1 شبیه سازی شده سپس حالت بهینه برای این واکنش بدست آمده است در مورد شرایط بهینه ترمودینامیکی چون واکنشهای ا صلی تبدیل متان به گاز سنتز در حضور دی اکسید کربن در دمایی بالاتر از ۹۰۰K انجام می گیرد از لحاظ ترمودینامیکی این دما پیشنهاد شده است اما در مورد شرایطی سینیتیکی که ازنرم افزار حاصل شد شرایط بهینه به این صورت است که فشار درگستره پایین و کمتر از ۵ بار و دما در محدوده ۱۰۰۰-۸۰۰K و با نسبت مولی دی اکسید کربن به متان حدود ۱ تا ۲۵/۱ است.