سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد مرادلو – کارشناس شرکت مهندسی مشاور طرح نو اندیشان
محمود شفاعی بجستان – کارشناس شرکت مهندسی مشاور طرح نو اندیشان
علی تربن – کارشناس شرکت مهندسی مشاور طرح نو اندیشان
مهرداد غفوریان – کارشناس شرکت مهندسی مشاور طرح نو اندیشان

چکیده:

در این مطالعه مدلسازی عددی رسوبگذاری در مخزن سد میل و مغان و تاثیر فلاشینگ و ساماندهی بالا دست بر وضعیت رسوبگذاری ارائه شده است. در این مطالعه از مدل GSTARS3برای بررسی وضعیت رسوب گذاری و فلاشینگ مخزن استفاده شده است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که انجام فلاشینگ به صورت متقارن ازنظر فرسایش موضعی بستر کانال در مجاورت دایک هدایت بالا دست تاثیر مخربی بر پایداری دایک ندارد. از طرف دیگر فلاشینگ صورت گرفته به تنهایی برای شستشوی رسوبات کافی نمی باشد و بایستی تمهیدات دیگری برای مقابله با رسوبات اندیشیده شود. یکی از تمهیدات مطالعه شده در این تحقیق ساماندهی بالادست کانال هدایت جریان و اصلاح هندسی رودخانه می باشد. نتایج نشانگر تاثیر بسیار مثبت این گزینه در تغییر الگوی رسوبگذاری و انتقال رسوبات به سمت بالا دست می باشد. مطالعات نشان می دهد که بهره برداری نامتقارن از سد بهخصوص در موقع فلاشینگ یکی ازمسائل است که منجر بهتشدید فرکانس بستر کانال در مجاورت دایک می شود. با توجه به ا همیت سازه های مشابه در ایران، تجربیات بهعمل آمده در این مالعه می تواند در طراحی، ساخت و بهره برداری از سازه های مشابه مفید واقع شود.