سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی همایونپور – عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن
معصومه بحرینی – عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

اکثر روشهایی که به منظور مدلسازی کنتور گام بکار میروند در مرحله آموزش، به هموارسازی و درونیابی کنتور گام نیاز دارند که این دو عمل، باعث از دست دادن مقداری از اطلاعات مفید کنتور گام میشود. در این مقاله، روشی ساده و کارا برای تولید منحنی گاممعرفی میشود که میتواند کنتور گام را بدون پیش پردازش مدلسازی نماید. در این روش، برای هر واج، قطعه منحنی گام مربوطهاش، تولید میشود و از اتصال کلیه این منحنیها، منحنی گام برای کل گفتار بدست میآید. منحنی هر واج یک منحنی درجه دو در نظر گرفته میشود و از شبکه عصبی، ماشین بردار پشتیبان و مارس ۱، برای تولید ضرائب این منحنیها استفاده میشود. برای مقایسه کارایی روش- های مختلف، از معیارهای ضریب همبستگی و میانگین مربع خطا استفاده شده است. از نتایج مارس به منظور شناخت بیشتر ویژگیهایی که فرکانس پایه گفتار را تحت تاثیر قرار میدهند استفاده شده است. همچنین تست شنوایی MOSبه منظور ارزیابی مدلسازی، بکار گرفته شده است. . نتایج نشان میدهند که مدلسازی کنتور گام، بدون پیش پردازش اولیه آن، در تولید جملات پرسشی، بهتر عمل نموده است