سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا الحاق – شرکت نورهان صنایع
فرهاد فرهادی چشمه مرواری – شرکت نورهان صنایع

چکیده:

مبدلهای حرارتی Forgo T60 از نوع مبدلهای حرارتی فشرده بوده و در سیستم های خنک کننده خشک غیرمستقیم هلر کاربرد دارند . با توجه به استفاده روزافزون این سیستم در صنایع نیروگاهی کشور شناخت دقیق تر و کاملتری از عملکرد این مبدل بسیار لازم می باشد . برای این منظور تصمیم گرفته شد که مبدل بصورت کامل مدل شده و رفتار حرارتی و هیدرولیکی آن در سمت آب ( قسمت درون مبدل ) و هوا ( قسمت بیرون مبدل ) تحلیل شود . در این ارتباط معادلات حرکت به روش حجم محدود (Finite Volume) توسط یک نرم افزار (Fluent Ver. 6) CFD حل گردید . در مدل فوق پدیده اغتشاش(Turbulence) به روشRNG K-εشبیه سازی شده است . این مدل توسط المان های چهارضلعی غیر ساختار یافته (Tetrahedral Un-structured)بصورت سه بعدی تقسیم بندی شده و مدل تحلیل شده دارای ۱,۷۳۷,۳۰۴ المان می باشد . در ادامه جهت کنترل کار، نتایج بدست آمده با نتایج استخراج شده از محاسبات تحلیلی ( بدست آمده از حل معادلات و منحنی های صاحب دانش فنی ) مقایسه و تحلیل گردیده است