سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی نویدبخش – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
ناصر مؤذنی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک (بیومکانیک)

چکیده:

اکسیژناتوریا ریه مصنوعی یکی از دستگاه های مورد استفاده در عمل های جراحی قلب است که بطور مستقیم با خون و خواص آن در ارتباط می باشد. از این رو بهینه سازی و کیفیت در عملکرد این دستگاه با توجه به خصوصیات رفتاری اجزای خون و همچنین روابط هیدرودینامیکی حاکم بر سیستم همواره مدنظر بوده است.
یکی از اجزای این وسیله قسمت مبدل حرارتی آن می باشد، که عمل سرد کردن و گرم کردن خون را در مراحل مختلف یک عمل جراحی به عهده دارد. در این تحقیق با توجه به مشخصات عملکردی سیستم های اکسیژناتور و با استفاده از روش عددی FEM قسمت مبدل حرارتی دستگاه مدلسازی شده و با توجه به تحلیل پارامترهای مورد اهمیت در عمل تبادل حرارت، نوعی مبدل حرارتی ارائه شده است که باعث افزایش راندمان سیستم گردد.