سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرهمایون مقدادی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود اشرفی زاده – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صابونچی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در فرایند نورد، اطلاع داشتن از توزیع دما در داخل تختال در خلال فرایند نورد مهم است . زیرا خصوصیات مکانیکی و متالوژیکی فلز، تابع دما می‌باشد. در این مقاله، یک مدل محاسباتی با استفاده از روش حجم کنترل برای پیش بینی دمای تختال در خلال فرایند نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه به کار رفته است و اثر پارامترهای مختلف نظیر گرمای ناشی از تغییر شکل و جنس تختال مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله حاضر انتقال حرارت هدایتی در راستای نورد در تختال نیز در نظر گرفته شده است. این ترم در اکثر مطالعات قبلی در نظر گرفته نشده است. نتایج بدست آمده از بررسی پارامتر مذکور، اهمیت این ترم را در دقت نتایج حاصله نشان می‌دهد.