سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد هوشمندزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگ

چکیده:

در سالهای ابی ۷۲-۷۳ که از نظر آبی سالی خشک بوده است، آب شرب مصرفی به دلیل غلبه بر ناخالصی ها از نظر بو و طعم مورد اعتراض مصرف کنندگان واقع گردید. جهت بررسی کیفیت و روند آلودگی رودخانه های رودخانه های کارون و دز و مطالعه اثرات انواع فاضلابها و پسابهای صنعتی، کشاورزی و خانگی علاوه بر استفاده از آمار طولانی مدت کیفیت شیمیایی ایستگاه های هیدرومتری موجود، طی پریود زمانی کم ابی مرداد الی دیماه ۱۳۷۳ توسط اداره کل امور آب استان خوزستان جمعا از ۲۳ محل و ایستگاه از اهم مراکز و منابع آلوده کننده و نیز از مقاطع مختلف و مسر رودخانه های کارونو دز نمونه برداری پارامترهای شاخص و اساسی کیفیت شیمیایی و الودگی منابع آب مذکور در هر ایستگاه مورد سنجش و اندازه گیری واقع گردید. نتایج انالیز و آمار و اطلاعات حاصله جمع اوری و متوسط، حداکثروحداقل پارامترهای مذکور تعین و اثرات احتمالی آنها بر روی مصارف آب رودخانه و بالاخص از لحاظ شرب و در قیاس با استانداردها و حدود مجاز داخلیبین المللی در این مقاله مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.