سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آیین حریت –

چکیده:

با استفاده از کاوشهای الکتریکی می توان پتانسیل ها، جریان ها و میدان های الکترومغناطیسی را که به طور طبیعی در زمین وجود دارند یا به طور مصنوعی ایجاد می شوند، اندازه گیری کرد. روش IP , RS دو روش از انواع کاوشهای الکتریکی بوده که مانند سایر روش ها با آشکارسازی اثرهای سطحی حاصل از عبور جریان در زمین انجام می شوند.
به منظور شناسایی روند احتمالی، تفسیر گسترش عمقی و جانبی کانی سازی و هندسه آن در این منطقه از دو روش فوق با آرایه قطبی – دو قطبی استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات و تهیه فایل های با فرمت مناسب، داده های پرت حذف و تصحیح توپوگرافی انجام می گیرد، سپس با استفاده از نرم افزار Res2Dinv به روش مدلسازی هموار، مدلسای معکوس داده های IP , RS انجام گرفته و با روند احتمالی کانی سازی فلزی (پیریت ، گالن ، اسفالریت) تفسیر می شود.
در آخرین شکل هندسی کانی سازی و نقاط حفاری کنترلی جهت تایید نتایج و طراحی شبکه گمانه زنی مقدماتی تعیین میشود.