سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا محمدی چبنلو – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی کراری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برای فیوزها باتوجه به رنج گسترده و تنوع آنها مدل ریاضی خاصی پیشنهاد نشده است دربرنامه های کامپیوتری ازمدل درجه ۸ رادکی جهت مدلسازی فیوزاستفاده میشود ولی این مدل که برای رله جریان زیاد ارایه شده برای فیوز مناسب نیست دراین مقاله ابتدا معادلات دینامیکی فیوز بادرنظر گرفتن پارامترهایمختلف آن بررسی شده و روابط حرارتی آن که میتواند درمدلسازی منحنی مشخصه فیوز استفاده شود بدست آمده است سپس با استفاده ازاین روابط مدلی برای منحنی مشخصه فیوز ارایه شده است این مدل علاوه بردقت بالا منطبق برخصوصیات فیزیکی فیوز می باشد که متناسب با کاربرد میتوان ازآن استفاده کرد برای پیدا کردن ضرایب مدل ازالگوریتم ژنتیک استفاده شده است نتایج شبیه سازی و مقایسه با مدل رادکی دقت و کارایی این مدل را بخوبی نشان میدهد