سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه بحرینی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آ
محمدمهدی همایونپور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آ
سینا ایران نژاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آ

چکیده:

یکی از روشهای تولید کنتور گام، برای سیستم های تبدیل متن به گفتار، روش فوجی ساکی می باشد. روش فوجی ساکی برای تولید کنتور گام، ازجمع اثار دو بخش فرمان تکیه و فرمان عبارت را استفاده مینماید. این روش برای هر فرمان تعدادی پارامتر در نظر می گیرد. در این مقاله، به منظور استخراج پارامترهای فوجی ساکی، یک روش مبتنی بر گرادیان را به کنتور پیچ، اعمال می کنیم. نحوه استخراج پارامترهای مدل، به منظور ساخت بردارهای آموزشی و تخمین این پارامترها، با استفاده از شبکه عصبی و ماشین پشتیبان بردار برای یک متن داده شده، در این مقاله آورده شده است. میزان کورولیشن بین منحنی اصلی گام و منحنی سنتز شده با استفاده از پارامترهای تخمینی مدل فوجی ساکی بیش از ۷۰% بدست آمده است .