سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا منوریان – پژوهشگاه صنعت نفت, مرکز مطالعات اکتشاف و تولید
ولی احمد سجادیان – پژوهشگاه صنعت نفت, مرکز مطالعات اکتشاف و تولید
منصور مصطفی زاده – پژوهشگاه صنعت نفت, مرکز مطالعات اکتشاف و تولید

چکیده:

میدان نفت شهر به لحاظ مرزی بودن با کشور عراق از لحاظ استراتژیک حائز اهمیت می باشد، بنابر این استحصال صیانتی از این میدان باید در الویت قرار داده شود .حفر چاههای افقی از جمله روشهای بهبود ضریب تولید از مخازن نفتی می باشد که استفاده از آن در میدان نفت شهر می تواند در افزایش راندمان تولید موثر واقع شود . در این رابطه از نرم افزار مدلسازی DIRS جهت مدلسازی پارامترهای مخزنی به منظور طراحی مسیر مناسب چاههای افقی این میدان نفتی و اولویت بندی در حفر این چاهها استفاده گردید .
ابتدا به ازای هر ۱۵ سانتی متر از عمق مخزن نقشه های هم تراز درصد رس، درصد اشباع آب، درصد تخلخل مفید رسم شده است، سپس با تعریف اندیس RHPi برای هر مقطع توان تولید هیدروکربور تعیین گردیده و سپس با استفاده از این اندیس و نقشه های هم تراز و با در نظر گرفتن سطح تماس نفت – گاز و سطح تماس نفت – آب و همچنین با بررسی اقتصادی، چهار چاه برای این میدان در عمقهای ۶۴۷ متری و ۶۵۴ متری عمق مخزن طراحی شد و اولویت بندی حفر این چاهها با اندیس دیگری بنام WEI تعیین گردید.