سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین شفیعی – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
پاکنوش کریم آقایی – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
علیرضا سیفی – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله سعی بر تفکیک مدل موتور القایی به دو بخش غیر خطی استاتیک و دینامیک خطی صورت گرفته است. بخش غیر خطی توسط یک شبکه عصبی مدل و نتیجه آن با روش Curve fitting و نتیجه عملی مقایسه شده است. همچنین برای کنترل سرعت در مدل موتور چند کنترلر خطی طراحی و به صورت Field Oriented به مدل اعمال شده است. نتایج شبیه سازی کنترلرها و قابلیت عملکرد مناسب در حضور اشباع هسته نیز در انتها آمده است.