سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فریبرز ناطقی الهی – استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران
محمدرضا صافدل – کارشناس ارشد مهندسی زلزله پژوهشگاه تهران

چکیده:

مدتهاست تاثیر میانقابهای مصالح بنایی روی مقاومت، سختی و شکل پذیری قابهای میانبر شناخته شده است، با این وجود هنوز هم در طراحی های متداول سازه های قاب دار، دیوارهای مصالح بنایی را جزء اعضای غیرسازه ای در نظر گرفته، از مدلسازی آنها چشم پوشی می کنند. وجود پارامترهای مختلف موثر، متغیر بودن سختی میانقاب و وابسته بودن آن به نحوه ی اجرا و عدم قطعیت در مورد رفتار دینامیکی میانقابها بعد از لحظه ای شکست، از مهمترین دلایلی است که باعث شده تا کنون هیچ اتفاق نظری در ارائه یک روش یکتا برای طراحی سیستم های قابی میانبر حاصل نشود. به علاوه اگر چه تا کنون ایده های مختلفی برای مدلسازی میانقاب مصالح بنایی مطرح شده ولی هیچ کدام از این مدلها نتوانسته اند وارد حوزه علمی و کاربردی طراحی سازه های قاب دار شوند. این مطالعه به معرفی یک تکنیک جدید برای مدلسازی میانقاب مصالح بنایی به کمک یکی از متداولترین نرم افزارهای طراحی سازه ( SAP2000) می پردازد که در آن هر میانقاب با ۳ دستک فشاری معادل با مشخصات نیرو- تغییر شکلی که بر پایه رفتار اورتروپیک دیوار مصالح بنایی حاصل شده، جایگزین می شود. نمونه های آزمایش شده ای انتخاب و به کمک این روش مدلسازی و تحلیل شده اند. بررسی نتایج حاصل و مقایسه آنها با نتایج تحلیل المان محدود با نرم افزار ANSYS و نیز نتایج آزمایش نشان دهنده دقت قابل قبول مدل معرفی شده می باشد. بر این اساس تکنیک مورد استفاده در این مطالعه برای مدلسازی میانقاب های مصالح بنایی در طراحی های متداول سازه های قاب دار معرفی می گردد.