سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل خلخالی – دانشجوی دکتری رشته مکانیک – طراحی کاربردی
ابوالفضل درویزه – استاد دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه گیلان ، بخش مکانیک
نادر نریمان زاده – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
جمال زمانی – دانشیار دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه گیلان ، بخش مکانیک

چکیده:

سازه‌های جدار نازک مانند صفحه ، پوسته، صفحه ساندویچی و … به عنوان سازه‌هایی که قابلیت جذب انرژی فوق العاده‌ای دارند همواره مورد توجه بوده و کاربرد وسیعی در مکانیزمهای جذب انرژی دارند. به همین منظور، محققین تحلیلهای بسیاری بر روی این سازه‌ها انجام داده‌اند تا بتوانند با به دست آوردن فرمولهایی با دقت مناسب، میزان جذب انرژی و نیروی لازم لهیدگی را بدون انجام آزمایشات عملی محاسبه کنند. در این مقاله، نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام شده در دانشگاه گیلان، جهت ارائه مدل ریاضی بر اساس شبکه های عصبی نوع GMDH برای میزان جذب انرژی توسط جاذبهای انرژی با مقطع مربعی، استفاده شده است. الگوریتم ژنتیک و تجزیه مقادیر منفرد (SVD) به ترتیب برای بهینه سازی شکل اتصال و یافتن ضرایب شبکه های عصبی نوع GMDH مورد استفاده قرار گرفته‌اند . مقایسه نتایج حاصل از آزمایش، همچنین نتایج بدست آمده از روابط تحلیلی با نتایج بدست آمده از مدل بیانگر مدلسازی موفق در این فرایند می‌باشد.