سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – کرمانشاه، دانشگاه رازی، گروه مهندسی شیمی
نعمت علیمحمدی – کرمانشاه، دانشگاه رازی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله واحد تبدیل کاتالیستی نفتا مورد مطالعه قرار گرفته است .کارایی کاتالیست واحد تبدیل کاتالیستی نفتا به مرور زمان در اثر عوامل مختلف تضعیف می شود.برای جبران افت فعالیت کاتالیست نیاز به افزایش دمای فرایندی تا حد امکان جهت استحصال محصول با کی فیت ثابت یعنی با اکتان مورد نظر می باشد.دراینجا سعی شده است کهبرای روند افزایش دما با گذشت زمان مدل مناسبی تهیه گردد بطوریکه زمان رسیدن به دمای نهایی فرایند قابل پیش بینی باشد . مدل بدست آمده در مقایسه با مدت زمان کارکرد کاتالیستهای پالایشگاه مورد نظر از د قت خوب وقابل قبولی برخوردار است.