سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی آذرنوش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک- دانشگاه آزاد اسلامی م
محمدعلی خلیل زاده – استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- دانشکده مهندسی- گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

شناخت چگونگی فعالیت سیستم اعصاب خودکار با توجه به تأثیر آن در ایجاد واکنشهای فیزیولوژی- درمانی، در تحلیل این پدیده ها نقش مهمی دارد. در این تحقیق با استفاده از دو نوع مدل ریاضی به بررسی نحوه تعامل این سیستم و سیستمهای فیزیولوژیکی قلبی- عروقی و تنفس پرداخته شده است. در ارزیابی مدلهای پیشنهادی، با استفاده از داده های فیزیولوژیکی آزمون دروغ سنجی (پلی گرافی)، میزان فعالیت اعصاب خودکار در ایجاد و اکنش بررسی شده است. با استخراج ویژگی های مناسب و با استفاده از تحلیلهای آماری به صحت ۹۱% در تشخیص راستگویی دست یافتیم.