سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرامرز نصری – رئیس دانشکده ناوبری، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نیروی دریایی
امیر سیه سرانی – مدرس دانشکده ناوبری، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نیروی دریایی
کیان پرهام – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه EMU

چکیده:

نشت هر ترکیبت شناور و سبک در رودخانه ها که بصورت ناچیز قابل حل در آب باشد. در ابتدا برروی سطح آب یک لکه ایجاد می کند لکه در طول سطح آب گسترده و پخش می شود و هنگامیکه به سمت پایین دست رود رانده می شود مواد مرکب مختلف موجود در لکه تبخیر و یا در ستون آب حل خواهند شد. برای پیش بینی اثرات نشت مواد نفتی و شیمیایی بر زندگی جانوری و گیاهی پهنه رودخانه،غلظت مواد مرکب حل شده در ستون آب باید کاملا ارزیابی و تعیین شود. مدلسازی ارزیابی غلظتهای محلولی نیازمند محاسبه کافی و مناسب ضرایب انتقال مختلف می باشد که فرایند را کنترل می کنند سهم این مقاله شناسایی پارامترهای فوق الذکر است مدل توصیف شده اصولا برای کاربرد در رودخانه های کوچکتر و غیرقابل کشتیرانی که مفروضاتی همچون خوب مخلوط شدن توده آب و لکه در مقطع عرضی، معمولا در آنها معتبر هستند توسعه داده شده است.