سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینیان – دانشگاه تبریز
افشین روشن میلانی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان
حسن صباوندمنفرد – شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

مصرف روشنائی یکی از بخشهای قابل توجه تقاضای برق از نظر میزان قدرت دریافتی، مصرف انرژی وسهم تقاضای بازار پیک توان شبکه می باشد . کاهش سهم این مولفه از پیک بار شبکه سراسری یکی از سیاستهای جاری وزارت نیرو می باشد . از جمله راههای پیشنهادی تشویق مصرف کنندگان به استفاده از لامپهای کم مصرف با راندمان بالا می باشد . از آنجائیکه استفاده از لامپهای فوق با احتمال افزایش میزان اعوجاج در سیستم و در نتیجه کاهش کیفیت توان مواجه است لذا برای تولید کنندگان انرژی برق دانستن موارد ذیل مهم است :
-۱ میزان تأثیر استفاده از لامپهای فوق بر افزایش درصد اعوجاج جریان سیستم به چه میزانی است؟
-۲ تأثیر استفاده از لامپهای فوق برروی جریان سیم نول به چه ترتیبی می باشد ؟
-۳ تأثیر آنها بر افزایش درصد اعوجاج ولتاژ سیستم به چه میزانی است؟
-۴ آیا کاهش توان مصرفی روشنائی وصرفه جوئی قابل ملاحظه در مصرف انرژی با احتمال کاهش کیفیت توان واثرات آن قابل مقایسه است ؟
در این مقاله سعی شده است بر پایه اطلاعات موجود از تعداد لامپهای مورد استفاده در بخش خانگی و مدلسازی تجربی و عملی آن به صورت ترکیبی از لامپهای کم مصرف، رشته ای، تلویزیون ویخچال و تجارب آزمایشگاهی بعمل آمده برای یک فیدر توزیع هوائی پاسخی مناسب برای پرسشهای فوق ارائه گردد .