سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرک محمودی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
محمدجعفر عبدخدائی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
داوود رشتچیان – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
سعیده خطیبی راد – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

یک مدل ریاضی برای شبیه سازی مکانیسم نفوذ همراه با واکنش ماده میانجی در شکاف سیناپسی وسینتیک تغییر حالات گیرنده های استیل کولین در طی باز و بسته شدن در غشاء پس سیناپسی ارائه شده است. این مدل بر اساس مدل فریبولیت و توماس بوده که آن را از دو نظریه بهبود داده است. ماده میانجی استیل کولین غشاء پیش سیناپسی رها می شود، در شکاف سیناپسی که حاوی استیل کولین استراز می باشد نفوذ می کند و سپس به سطح پس سیناپسیکه گیرنده ها روی ان قرار دارند، می رسد. مدل ریاضی حاضر، شامل معادلات دیفرانسیل پاره ای است که با استاده از روش های عددی حل شده اند. در نتیجه حل این معادلات، منحنی های تغییرات زمانی غلظت ماده میانجی در قسمتهای مختلف شکاف سیناپسی و تعداد گیرنده های استیل کولین باز بدست آمده اند.