سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا هاشمی گلپایگانی – استاد دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد طباطبایی قمشه – دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ابعاد و مشخصات هندسی عضله، نحوه چینش فیبرها و سایر پارامترهای که به معماری عضله مربوط می شوند تاثیر بسزایی در نموه فعالیت و خصوصیات عملکردی آن دارند. بخش عمده ای از مدلهایی که برای عضله ارائه شده اند از نظر هندسی، عضله را در راستای یک خط راست و در امتداد محل اتصالات به تاندونها در نظر گرفته اند و به این ترتیب خواص مکانیکی آن شامل خاصیت الاستیک، خاصیت مستهلک کنندگی و خاصیت تولید نیروی انقباضی و…. را دراستای طول عضله فرض کرده اند. در این مقاله عضله در حالات هندسی خاص و با در نظر گرفتن معیارهای معماری آن مدلسازی شده است و ارتباط تغییر خواص مکانیکی با تغییر هندسه عضله نشان داده شده است.