سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید مظاهری – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک شرکت سوخت اتمی
سیده مرتضی صادقی – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک شرکت سوخت اتمی راک

چکیده:

هدف از این مقاله، شبیه سازی ارتعاشات عرضی آئولین خطوط هوایی انتقال نیرو جهت تعیین ماکزیمم دامنه ارتعاشات خطوط، در اثر عوامل خارجی (باد و باران) و تعیین لزوم نصب جاذب استاک بریج برای کاهش نوسانات، با توجه به دامنه مجاز خط می باشد. بدین منظور، ابتدا با آنالیز دینامیک دمپر استاک بریج به عنوان یک سیستم دو درجه آزادی، نیروی دینامیکی وارده از طرف دمپر به خط انتقال بدست آمده است. سپس با استفاده از مدل ریاضی نوسانات آئولین خطوط هوایی بدون جاذب و با در نظر گرفتن دمپر استاکبریج به عنوان یک نیروی تحریک خارجی بر روی خط که علاوه بر نیروی تحریک باد به سیستم اعمال میشود، ارتعاشات عرضی خطوط هوایی به هنگام نصب یک یا دو دمپر، شبیه سازی شده است که از خصوصیات این شبیه سازی، قابلیت بسط مدل برای تعداد مورد نیاز دمپر میباشد. در انتها، جهت تایید شبیه سازیهای انجام شده و نمایش مقدار کارآمدی نصب دمپر در کاهش نوسانات خطوط هوایی و کاهش نرخ تخریب ناشی از این نوع نوسانات، نتایج تحلیلی حاصل از شبیه سازی انجام شده توسط نرم افزار Matlab با نتایج آزمایشگاهی اقتباس شده از ادبیات فن، مقایسه شدهاند.