سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – استادیار دانشگاه علم وصنعت ایران – دانشکده مهندسی مکانیک – آزمایشگاه
محمد ساقری چی ها – کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه علم وصنعت ایران – دانشکده مهندسی مکانیک –

چکیده:

نیروهای لحظه ای وارده از طرف سیال بر حباب هوا و همینطور مسیر حرکت حباب در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. جرایانی که در آن نیروهای وارد بر حباب بررسی می شود جریان آرام روی صفحة تخت است که با استفاده از حل بلازیوس (Blasius) به دست می آید. حبابها در جریان به صورت غیر فعال در نظر گرفته شده اند، یعنی از اثر حباب برروی حباب دیگر و جریان صرفنظر شده است. هدف اصلی از انجام این کار به دست آوردن مدل اندرکنش حباب بر سیال جهت بررسی کاهش درگ اصطکاکی در اثر تزریق میکروحباب در لایة مرزی می باشد. این مدل اندرکنش در حال حاضر در آزمایشگاه هیدرودینامیک کاربردی دانشگاه علم و صنعت در حال بررسی می باشد.