سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کاظم پرنیان – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی پزشکی
محمدحسین میران بیگی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی پزشکی
کاظم کارگشا – پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ایران
علی مطیع نصرآبادی – دانشکده شاهد دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

امروزه بیماران زیادی در سرتاسر جهان وجود دارند که ادامه زندگی آنها وابسته به استفاده از دستگاه دیالیز است. تحقیقات گسترده ای نیز روی تکنیکهای مختلف همودیالیز به منظور بهبود کیفیت دیالیز در حال انجام است. ازاینرو در اختیار داشتن یک مدل ریاضی مناسب که قابلیت پیش بینی وقایع مهم حین همودیالیز را داشته باشد، حائز اهمیت می باشد. تا کنون مدل های مختلفی در این زمینه ارائه شده است که بطور کلی به دو دسته تک حوضچه ای و دوحوضچه ای تقسیم می شوند. در این مقاله یک مدل دو حوضچه ای توسعه یافته برای همودیالیز ارائه شده است. بررسی تغییرات غلظت اوره در بخشهای مختلف سیستم گردش خون در طول همودیالیز با استفاده از این مدل امکان پذیر است. پاسخ این مدل در شرایط دیالیز نرمال، وضعیت ریباند و تغییرات در کلیرانس، مورد ارزیابی قرار گرفته است. این آزمونها قابلیت مدل در پیش بینی برخی واقعیات فیزیولوژیک طی همودیالیز را تائید می کنند.