سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده خطیبی راد – دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف
کریم مظاهری – دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف
سید محمد حسین کریمیان – دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله روشی ساده و بسیار سریع برای مدلسازی و تولید شبکه سطحی ترکیبات ساده ارائه شده است که در مسائله بهینه‌سازی کابرد ویژه خواهد یافت. در این روش ابتدا جسم مورد نظر به قطعاتی تقسیم شده و هر قطعه بطور مجزا مدلسازی و شبکه‌بندی می‌گردد. بدین منظور سطح هر قطعه با زیرقسمتهای مثلثی خطی مدل شده و به یک فضای دوبعدی نگاشت می‌شود. یک شبکه دوبعدی در این فضا تولید و با حفظ ارتباطات و همسایگی‌ها به سطح اصلی نگاشت معکوس می‌گردد. مکانیزم‌های کنترلی متعددی برای تضمین ترکیب نهایی مناسب در این نگاشت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مزیت این الگوریتم، تولید المان‌هایی با کیفیت بهتر و بدون نیاز به محاسبات گران در فضای واقعی می‌باشد. بدنه‌های گوناگون و ترکیبات مختلف بال و بدنه با استفاده از این روش، مدلسازی و شبکه‌بندی سطحی گشته و نتایج آورده شده است. کاربردهای متعدد نشان دهنده توانایی بسیار خوب روش در سطح گسترده‌ای از مسائل می‌باشد. بعلت سرعت بالا، می‌توان از این روش در کاربردهای بهینه‌سازی استفاده کرد.