سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش انواری – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو
مهدی غلام تمیمی – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو
رضا خرد رنجبر – شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو

چکیده:

یکی از روشهای مورد استفاده در جذب ترکیبات گوگردی موجود در گاز طبیعی استفاده از جاذبهای زئولیتی از نوع ۱۳X است . در این تحقیق مدلسازی یک ستون TSA از جنس زئولیت ۱۳X در جذب ترکیبات گوگردی گاز طبیعی مشتمل بر COS و C2H6S ، CH4S ، H2S بررسی شده است . ستون جاذب مورد بررسی میزان ترکیبات گوگردی را از ۳۰ ppm به زیر ۰٫۱ ppm کاهش می دهد . در این مقاله از معادله لانگمیر برای مدلسازی جذب و معادله کارمان -کوزنی جهت معادله افت فشار استفاده شده است و خصوصیات گاز نیز از معادلات پنگ – رابینسون پیروی می کند .